Kategóriák
Szűrés
Márka
Szín
Terméktípus
Ajánlataink
Gombocska hírlevél
Szállítási információk

Gombocska BLOG

TOP termékek
Partnereink
Tanúsítvány
SSL Certificate
Naptár
2024. Július
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

Vásárlási feltételek

Szolgáltató adatai

Cégnév / Név: LEDAX-KER Kft.

Cím: 2120 Dunakeszi, Madách Imre u. 37/A

Telefon: +36304155005

E-mail: lev.katica [kukac] gmail.com

Áruház neve: Gombocska webáruház

Kapcsolattartó neve: Lévai Katalin

Kapcsolattartó telefonszáma: +36304155005

Kapcsolattartó e-mail címe: lev.katica [kukac] gmail.com

Webhosting szolgáltató: UNAS Online Kft. H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15, unas [kukac] unas.hu

2. Az általános szerződési feltételek elfogadása

2.1 A regisztráció illetve a vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a www.meterarurovidaru.hu webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a webáruház Felhasználója között.

2.2 Ha a felhasználó nem fogadja el az ÁSZF feltételeit, akkor nem veheti igénybe a webáruház szolgáltatásait. Ebben az esetben nincs lehetőség sem regisztrációra sem rendelésre sem.

3. A megrendelés lépései

3.1 Regisztráló felhasználó esetében:

Regisztráció - szerződési feltételek elfogadása - termék(ek) kiválasztása - kosár használata - megrendelés összeállítása - adatbeviteli hibák ellenőrzése és javítása - a megrendelés elküldése - a megrendelés visszaigazolása - teljesítés.

3.2 Nem regisztráló felhasználó esetében:

Termék(ek) kiválasztása - kosár használata - megrendelés összeállítása - adatbeviteli hibák ellenőrzése és javítása - szerződési feltételek elfogadása - a megrendelés elküldése - a megrendelés visszaigazolása - teljesítés.

Minimális rendelési összeg a webáruházban: 1000Ft

4. Az adásvételi szerződés létrejötte

4.1 Ha a felhasználó megrendelést küld a webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést emailben visszaigazolja, akkor adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló email a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.

4.2 A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra az aktuális Magyarországi törvények az irányadók. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

4.3 A szerződés magyar nyelven jön létre, a webáruház azt elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. A felhasználó annak tartalmát elolvashatja, mentheti, vagy kinyomtathatja.

5. A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain. A termékekről fotó(k), szöveges leírások, adatok, paraméterek tájékoztatják a vásárlót, felhasználót.

6. Árak

A webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt, bruttó árak, melyek tartalmazzák a termékek árát, de nem tartalmazzák a szállítás költségeit. A házhoz szállítás aktuális költségeiről a webáruház külön erre a célra megnevezett felületén tájékozódhat a vásárló, felhasználó.

7. Kiszállítás, személyes átvétel

A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időben végzi. A vásárló köteles a kiszállítás vagy személyes átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni.

A szállítási opciókról a felhasználó a webáruház külön erre a célra megnevezett felületén tájékozódhat.

Személyes átvételre a szolgáltató üzlethelyiségében - a megrendelés visszaigazolásának folyamatában egyeztetett időpontban - díjmentesen van lehetőség.

Minimális rendelési összeg a meterarurovidaru webshopban: 1000Ft

8. Lehetséges fizetési módok, számlázás

8.1 Személyesen készpénzben az áru átvételével egyidejűleg. (Személyes átvétel vagy utánvétel)

8.2 Bankkártyával személyes átvétel esetén a szolgáltató üzlethelyiségében.

8.3 Banki átutalással a szolgáltató bankszámlájára.

8.4 Banki befizetéssel.

A fizetési módokról a felhasználó részletesen a webáruház külön erre a célra megnevezett felületén tájékozódhat.

A meterarurovidaru webáruház elektronikus számlázási rendszert használ. A számla a Számlázz.hu rendszerén keresztül email-ben kerül eljuttatásra a vásárló részére a megrendelés során leadott email címre. Automatikusan nem kerül papír alapú számla kiküldésre. A Vásárlónak lehetősége van papír alapú számlát igényelnie a webáruház Ügyfélszolgálatán keresztül, vagy a megrendelés során a "megjegyzés" mezőben történő jelzéssel. Az e-számla a Vásárló részéről ki is nyomtatható.

9. Elállási jog

A Fogyasztót a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szerint elállási jog illeti meg. A Fogyasztó jogosult a megrendelt termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát szükséges eljuttatnia (például postán vagy elektronikus úton küldött levél, email útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emali-hez mellékelt vagy jelen ÁSZF 10. pontjában szereplő "elállási nyilatkozat" mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárata előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató emailban haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailon keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást ideértve a kiszállításért fizetett költségeket is, kivéve azokat a költségeket, melyek azért merülnek fel, mert a Fogyasztó esetleg a Szolgáltató által felkínált szállítási módzól eltérő, annál magasbb költségű kiszállítást igényelt. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többlet költség nem terheli.

10. Elállási nyilatkozatminta

Címzett: LEDAX-KER Kft. (2120 Dunakeszi, Madách Imre u. 37/A

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorolom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbo szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja:

Átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

Fogyasztó(k) aláírása (papíron tett nyilatkozat esetében)

Kelt:

11. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A Fogyasztó a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szerint élhet kellékszavatossági, termékszavatossági, jótállási igényével.

11.1 Kellékszavatosság.

Fogyasztó a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztó választása szerint alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: A Fogyasztó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Fogyasztó is kijavíttathatja, illetve végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor figyelembe kell vennie, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Fogyasztó kellékszavatossági igényét jelen szerződés szerinti Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónapon túl, azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.2 Termékszavatosság.

Termék hibája esetén fogyasztó - választás a szerint - a 11.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül érványesítheti a Fogyasztó. E határidő elteltével ezen jogát elveszíti. Termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesíthető. A termék hibáját termékszavatossági igény esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta vagy hozta forgalomba.

- a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető.

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Fogyasztó nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényénak eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozóan kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.3 Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban sz egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Kormány rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának napja. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót jótállásból fakadó jogok a 11.1 és a 11.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

A szavatossági, jótállási igényeit a Felhasználó alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: LEDAX-KER Kft.

Levelezési cím: LEDAX-KER Kft. (2120 Dunakeszi, Madách Imre u. 37/A

Telefonszám: +36-30-415-50-05

E-mail cím: info@meterarurovidaru.hu

íp>13. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja:

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: LEDAX-KER Kft.

Levelezési cím: LEDAX-KER Kft. (2120 Dunakeszi, Madách Imre u. 37/A)

Telefonszám: +36-30-415-50-05

E-mail cím: info@meterarurovidaru.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet - melyet öt évig a panaszra tett érdemi válasszal együtt megőríz - vesz fel. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakereshetőségét. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panasz kapcsán intézkedik és azt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A válasz időpontja jelen szerződés értelmében a postára adás dátuma. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogysztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

- Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál

- Területileg illetékes békéltető testületnél eljárás kezdeményezése

- Bírósági eljárás kezdeményezése

A fogyasztónak lehetősége van ezen felül Online vitarendezési platformot igénybe venni a vitás kérdések rendezéséhez.

Az Online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

14. Át nem vett csomagok

Át nem vett csomagok esetén követett eljárásrend

Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt és szállításra átadott Árut és a jogszabályokban biztosított indoklás nélküli 14 napon belüli elállási szándékát sem jelzi az Eladó felé, megszegi az Eladóval kötött szerződését, amely alapján kötelezettsége az Áru átvétele és ezzel az Eladó teljesítésének elfogadása. Ebben az esetben Eladó megkísérli az Áru ismételt kiszállítását, amennyiben ezt Vásárlóval egyeztetni tudja, de az ismételt kiszállítást szállítási díj fizetéséhez kötheti. Amennyiben az ismételt kiszállítás sikertelen, vagy azt nem lehet a Vásárlóval egyeztetni, mert a Vásárló megtagadja az együttműködést, Eladó jogosult a Vásárlóval kötött szerződést a szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmondani és a sikertelen ki és visszaszállítás költségét kötbérként érvényesíteni Vásárló felé. Felek a szerződés felmondására elfogadják a Vásárló által a rendeléskor használt email, mint kommunikációs forma használatát és rögzítik, hogy a felmondás közlésének időpontja az az időpont, amikor a felmondó levél a Vásárló email fiókjában hozzáférhetővé válik.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt Árut, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy az Áru nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja az Áru átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Áru esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

15. Egyéb

ÁSZF, árak módosítása:

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a webshopon forgalmazott termékek árait és az egyéb feltüntetett árakat - nem visszamenőleges hatállyal - de bármikor módosíthatja. A módosítás a webshopon történő közzétételt követően lép érvénybe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Adatkezelési szabályzat

 

 

  1. Az Adatkezelési tájékoztató célja

A LEDAX-KER Kft (továbbiakban: Adatkezelő) mint a www.meterarurovidaru.hu internetes bolt és a www.gombocska.hu weboldal üzemeltetője online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a vásárlók személyes adatait. Az adatkezelés célja kizárólag a megkeresések teljesítése, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás, áru eljuttatása a címzetthez) teljesítése illetve hírlevélre történő feliratkozás esetén a hírlevél eljuttatása a címzetthez. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő minden elvárható módon védi a vásárlóknak, regisztrált Felhasználóknak, illetve hírlevélre feliratkozóknak a webáruházban kezelt adatait.

A LEDAX-KER. Kft. (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A LEDAX-KER. Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A LEDAX KER. Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A LEDAX-KER. Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A LEDAX-KER Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

  1. Az adatkezelő adatai

Név: LEDAX-KER Kft.

Székhely: 2120 Dunakeszi, Madách Imre u. 37/A

Cégjegyzékszám: 13-09-181910

Adószám: 23584552-2-13

Telefonszám: +36 30 415 5005

E-mail: info@meterarurovidaru.hu

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Lévai Katalin

Elérhetőség: info@gombocska.hu

  1. Az adatkezelés célja, módja, jogalapja

A LEDAX-KER Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a LEDAX-KER Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

  1. A kezelt személyes adatok köre

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó a regisztrációnál, hírlevél feliratkozásnál, illetve regisztráció nélküli vásárlás esetén is kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: Regisztrált felhasználók, hírlevélre feliratkozók, regisztráció nélküli vásárlók.

A kezelt adatok köre regisztrált vásárlók esetében:

A regisztrált vásárlók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok. Név, elérhetőség, (telefon, mail) szállítási cím, számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja regisztrált vásárlók esetében: a megrendelések teljesítése és a számlázás, újra vásárlás esetén tárolt adatok felhasználása.

A kezelt adatok köre nem regisztrált vásárlók esetében:

A nem regisztrált vásárlók által a rendelés során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok. Név, elérhetőség, (telefon, mail) szállítási cím, számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja nem regisztrált vásárlók esetében: a megrendelések teljesítése és a számlázás.

A kezelt adatok köre hírlevélre feliratkozók esetében:

A hírlevélre feliratkozók által a feliratkozás során megadott, az elektronikus hírlevél küldéséhez szükséges adatok. Név, email cím.

Az adatgyűjtés célja hírlevélre feliratkozók esetében: elektronikus hírlevél küldése.

4.1 A kezelt személyes adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve: Regisztrált vásárló személyes adatai.

Felhasználása: Megrendelések teljesítése, újravásárlás egyszerűsítése.

Jogalap: Megrendelések teljesítése és a számlázás, újra vásárlás esetén tárolt adatok felhasználása.

Megőrzési idő: Visszavonásig

Adatkezelés neve: Nem regisztrált vásárló személyes adatai.

Felhasználása: Megrendelések teljesítése.

Jogalap: Megrendelések teljesítése és a számlázás.

Megőrzési idő: Rendelés teljesítése, lezárása, illetve fogyasztói panaszok, jogorvoslati lehetőségek határideje.

Adatkezelés neve: Hírlevélre, email mini tréningre történő feliratkozás.

Felhasználása: Elektronikus hírlevél.

Jogalap: Elektronikus hírlevél küldése.

Megőrzési idő: Önkéntes leiratkozásig, vagy 1 éven túli inaktivitvás esetén adatkezelői törlésig.

  1. Adatfeldolgozók

A LEDAX-KER Kft. mint a meterarurovidaru.hu webáruház üzemeltetője és adatkezelő, a működése során alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, ahol az adatkezelési cél érdekében a cél megvalósulásáig a személyes adatokat megismerhetik az adatfeldolgozók:

Az adatok megismerésére jogosult adatfeldolgozók:

Webáruház motor és tárhelyszolgáltató:

Unas Online Kft.

H-9400 Sopron, Major köz 2. I615

Webgalamb hírlevél rendszer szolgáltató:

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.: 

1106 Budapest, Fehér út 10. 

Futárszolgálat:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

 Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói

A címzett megnevezése: Magyar Posta Zrt.

A címzett székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

A címzett telefonszáma:  06-1-767-8282

A címzett e-mail címe:  ugyfelszolgalat@posta.hu

A címzett weboldala: www.posta.hu

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói

A címzett megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

A címzett székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

A címzett telefonszáma: 06-29-88-67-00

A címzett e-mail címe: info@gls-hungary.com

A címzett weboldala: https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

  1. Az adatok fizikai tárolásának helye

Unas webáruházban tárolt adatok:

Az adatfeldolgozó székhelyén, illetve a DataLand szerverteremben (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15)

Az Unas Online Kft. mint a LEDAX-KER kft. szerződött adatfeldolgozója alábbi adatkezelési nyilatkozat alapján kezeli az adatokat: Unas Online Kft. Adatkezelési tájékoztató.

Webgalamb hirlevél szolgáltató rendszerben tárolt adatok:

A E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt  mint a LEDAX-KER kft. szerződött adatfeldolgozója alábbi adatkezelési nyilatkozat alapján kezeli az adatokat: http://www.webgalamb.hu/Webgalamb_ASZF.pdf

  1. Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A LEDAX-KER Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.


7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

7.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a LEDAX-KER Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését

A regisztrált felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja, vagy törölheti saját adatait.

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

7.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a LEDAX-KER Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a LEDAX-KER Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

7.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.


7.9 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  1. Cookie-k (Sütik)

8.1 A sütik feladata


 -információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
- megkönnyítik a weboldal használatát;
- minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.


8.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a LEDAX-KER Kft. meterarurovidaru.hu webáruházának weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.


8.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az LEDAX-KER Kft. meterarurovidaru.hu webáruház weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google Adwords és facebook mint harmadik fél sütijeit is. A harmadik fél által elhelyezett sütikkel statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

8.4 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (remarketing)

Tájékoztatjuk a meterarurovidaru.hu webáruház webhelyét felkereső látogatókat, hogy webhelyünk a vásárlói élmény növelésének érdekében remarketing és hasonló közönségekkel kapcsolatos szolgáltatásokat használ online hírdetéseiben.

Ennek megvalósítására webhelyünk Cookie-kat használ, melyek elfogadásával Ön hozzájárul ezen hasonló közönségekbe vagy remarketing listákba történő bekerüléshez. A Cookie-k használatára webáruházunk minden alkalommal felhívja a látogatók figyelmét.

Részletesebben a Cookie-k szerepéről itt olvashat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?ctx=glossary

Webhelyünk a gyűjtött információkat kizárólag saját online hírdetéseihez használja fel, idegen harmadik személy részére át nem adja. A hirdetésekben csak és kizárólag a meterarurovidaru.hu webáruház termékeit, szolgáltatásait jeleníti meg szöveges vagy képes hirdetések formájában a webáruház látogatóinak.

Az online hirdetéseket a külső szolgáltatók (Google, Facebook, Instagram) internetes webhelyeken is megjeleníthetik.

A meterarurovidaru.hu webáruház webhelyet felkeresők bármikor letilthatják a Google Cookie-k használatát.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Amennyiben hírlevélre történő feliratkozási lehetőség jelenik meg a remarketing hirdetésben, akkor a feliratkozás minden esetben önkéntes, hírleveleink pedig minden esetben tartalmazzák az adatmódosítás vagy leiratkozás lehetőségét.

Amennyiben adatvédelmi tájékoztatónkkal vagy Remarketing irányelveinkkel, esetleg gyakorlatunkkal kapcsolatban bármilyen észrevétele felmerül, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@kreativpartner.hu email címen.

A remarketing hirdetések kapcsán a LEDAX-KER  Kft. személyes adatokat nem kezel, kizárólag a webhelyet meglátogató csoport képzésére alkalmas látogatói közösséget céloz meg a Google Adwords és a facebook hirdetési rendszereinek segítségével.

  1. Adatvédelmi hatósági eljárás

Ha a regisztrált felhasználó, hírlevél feliratkozó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

  1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A LEDAX-KER Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Gombocska webáruház

Kedves Gombocska webáruház érdeklődő

A Gombocska webáruház a dunakeszi Gombocska méteráru és rövidáru bolt webáruháza.
A bolt honlapját elérheted a http://www.gombocska.hu címen.
A bolt 2017 tavasza óta működik és amellett, hogy méteráru és rövidáru alapanyagokat forgalmazunk, folyamatosan készítünk kész termékeket a nálunk kapható alapanyagokból.
Mivel nap mint nap használjuk az általunk forgalmazott termékeket így valóban tapasztalatból tudunk javaslatokat, ötleteket adni, hogy mit mire érdemes használni.
Jó böngészést, ötletelést és vásárlást kívánunk.

Böngészés

Webshopunkban többféle módon is böngészhettek.
Igyekeztünk jól struktúrált kategória rendszert kitalálni, így az oldal bal részén található kategóriák között lépkedve reményeink szerint könnyen megtalálhatjátok a keresett termékeket.
Működik emellett a gyorskereső, és a részletes keresés funkció is, ahová kulcsszavakat beírva kereshettek adott termékre, vagy egyéb információra.
Megkönnyítendő az ötletelést, létre hoztunk egy külön szűrési rendszert, ahol különféle termék paraméterek alapján is lehet keresni.

Termék választása, kosár használat

Ha sikerült megtalálni, kiválasztani a keresett terméket, akkor a "kosárba" gomb használatával tehetitek a "bevásárló kosárba". Itt gyűjtögetve a kinézett termékeket folyamatosan információt kaptok, hogy áll a vásárlásra előkészített csomagotok és láthatjátok pld. az ingyenes szállításhoz szükséges adatokat is.
Ha esetleg cserélni szeretnétek, vagy rendelendő mennyiséget, darabszámot szeretnétek módosítani, akkor ezt még itt a "kosár oldalon" is megtehetitek

Rendelés, rendelés követés

Ha sikerült kiválasztani a terméke(ke)t akkor a "megrendelem" gomb használatával küldhetitek el a megrendelést. Rendszerünk megrendelés követéssel rendelkezik, így folyamatosan kaptok visszajelzést, hol tart a rendelés kezelése. Készletünktől függően 3-6 munkanapos szállítást tudunk vállalni.

Webshopunkban a minimális rendelési összeg: 1000Ft.

Megértésedet kérjük, de ennél alacsonyabb rendelés esetén a szállítási, csomagolási, adminisztrációs díjak sem a Te sem a mi számunkra nincsenek arányban a vásárlási értékkel.

Amennyiben kérdésed merül fel a megrendelési folyamat során ügyfélszolgálati telefonszámunkon vagy emailban is érdeklődhetsz. Webshopunk "kapcsolat" menűpontjában egyszerűen és gyorsan írhatsz nekünk bármilyen témában.

Hírlevél feliratkozás

A regsiztráció során is, de bármikor lehetőséged van feliratkozni hírlevelünkre.
Hírlevelünket hetente küldjük és aktuális eseményekhez kapcsolódó ötletekről, újdonságokról, akciókról nyújtunk tájékoztatást. Új termékek esetén használati tanácsokkal, ötletekkel segítjük Partnereinket. Adataidat bizalmassan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át, így csak tőlünk kaphatsz hírlevelet. Bármikor leiratkozhatsz, de reméljük tetszeni fog, így nem teszed.

Kedvezmény rendszer

Webáruházunkban folyamatosan találsz akciós termékeket és kupon kedvezményeket is küldünk hírlevél feliratkozóinknak.

Az aktuális akciós termékek külön kategóriában is megtalálhatóak, feltüntetve az árkedvezmény mértékét és az akció időszakát.

Szállítás és fizetési módok illetve számlázás

A Gombocska webáruházban alábbi szállítási és fizetési módok közül választhatsz:

- Szállítás futárszolgálattal - GLS és MPL

- Banki átutalás (előre utalás a LEDAX-KER Kft. bankszámlájára)

- Utánvét (készpénzzel vagy bankkártyával fizetve a futárnak)

Az utánvét díja minden esetben egységesen 300 Ft.

- Banki befizetés (Banki befizetés a LEDAX-KER Kft. bankszámlájára)

 

- Személyes átvétel dunakeszi üzletünkben. (Gombocska)

- Készpénzzel vagy bankkártyával történő fizetés üzletünkben.

Webshopunkban a minimális rendelési összeg: 1000Ft További részletes információkat a webshop "szállítás" és "fizetés" menüpontjai alatt találsz. Kérdés esetén keress minket elérhetőségeinken.

Számlázás:

A Gombocska webáruház elektronikus számlázási rendszert használ. A számla a Számlázz.hu rendszerén keresztül email-ben kerül eljuttatásra a vásárló részére a megrendelés során leadott email címre. Automatikusan nem kerül papír alapú számla kiküldésre. A Vásárlónak lehetősége van papír alapú számlát igényelnie a webáruház Ügyfélszolgálatán keresztül, vagy a megrendelés során a "megjegyzés" mezőben történő jelzéssel. Az e-számla a Vásárló részéről ki is nyomtatható.

Termékekhez köthető szállítási feltételek, kikötések

Termékekhez köthető szállítási feltételek, kikötések

Viaszos vászon

Csomagpontba, csomagautomatába viaszos vásznat csak összehajtogatva tudunk feladni, az ebből adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Házhoz szállításnál tekercselve tudjuk elküldeni.

Tömőanyagok

Tömőanyagok rendelése esetén nem tudjuk a csomagopontos, csomagautomást szállítást biztosítani, mert nem fér bele az automata legnagyobb szekrényébe sem.

3 méternél hosszabb méteráru, vlies, filc

3 méternél hosszabb méteráru, vlies, filc rendelés esetén szintén nem kivitelezhető a csomagpont, csomagautomata, mert nem fér bele az automatába.

Webáruház készítés