Új jelszó kérése
Kategóriák
 • Újdonságok
 • Akciós termékek
 • Méteráru [333]
  •  
 • Rövidáru [313]
  •  
 • Horgolás [107]
  •  
 • Kötés [843]
  •  
 • Varrás [366]
  •  
 • Gobelin [761]
  •  
 • Kézimunka [21]
  •  
 • Hímzés [739]
  •  
Szűrés
Márka
Szín
Terméktípus
Ajánlataink
Gombocska hírlevél
Szállítási információk

Gombocska BLOG

TOP termékek
Partnereink

Vásárlási feltételek

Szolgáltató adatai

Cégnév / Név: LEDAX-KER Kft.

Cím: 2120 Dunakeszi, Madách Imre u. 37/A

Telefon: +36304155005

E-mail: lev.katica [kukac] gmail.com

Áruház neve: Gombocska webáruház

Kapcsolattartó neve: Lévai Katalin

Kapcsolattartó telefonszáma: +36304155005

Kapcsolattartó e-mail címe: lev.katica [kukac] gmail.com

Webhosting szolgáltató: UNAS Online Kft. H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15, unas [kukac] unas.hu

2. Az általános szerződési feltételek elfogadása

2.1 A regisztráció illetve a vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a www.meterarurovidaru.hu webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a webáruház Felhasználója között.

2.2 Ha a felhasználó nem fogadja el az ÁSZF feltételeit, akkor nem veheti igénybe a webáruház szolgáltatásait. Ebben az esetben nincs lehetőség sem regisztrációra sem rendelésre sem.

3. A megrendelés lépései

3.1 Regisztráló felhasználó esetében:

Regisztráció - szerződési feltételek elfogadása - termék(ek) kiválasztása - kosár használata - megrendelés összeállítása - adatbeviteli hibák ellenőrzése és javítása - a megrendelés elküldése - a megrendelés visszaigazolása - teljesítés.

3.2 Nem regisztráló felhasználó esetében:

Termék(ek) kiválasztása - kosár használata - megrendelés összeállítása - adatbeviteli hibák ellenőrzése és javítása - szerződési feltételek elfogadása - a megrendelés elküldése - a megrendelés visszaigazolása - teljesítés.

Minimális rendelési összeg a webáruházban: 1000Ft

4. Az adásvételi szerződés létrejötte

4.1 Ha a felhasználó megrendelést küld a webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést emailben visszaigazolja, akkor adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló email a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.

4.2 A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra az aktuális Magyarországi törvények az irányadók. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

4.3 A szerződés magyar nyelven jön létre, a webáruház azt elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. A felhasználó annak tartalmát elolvashatja, mentheti, vagy kinyomtathatja.

5. A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain. A termékekről fotó(k), szöveges leírások, adatok, paraméterek tájékoztatják a vásárlót, felhasználót.

6. Árak

A webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt, bruttó árak, melyek tartalmazzák a termékek árát, de nem tartalmazzák a szállítás költségeit. A házhoz szállítás aktuális költségeiről a webáruház külön erre a célra megnevezett felületén tájékozódhat a vásárló, felhasználó.

7. Kiszállítás, személyes átvétel

A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időben végzi. A vásárló köteles a kiszállítás vagy személyes átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni.

A szállítási opciókról a felhasználó a webáruház külön erre a célra megnevezett felületén tájékozódhat.

Személyes átvételre a szolgáltató üzlethelyiségében - a megrendelés visszaigazolásának folyamatában egyeztetett időpontban - díjmentesen van lehetőség.

Minimális rendelési összeg a meterarurovidaru webshopban: 1000Ft

8. Lehetséges fizetési módok, számlázás

8.1 Személyesen készpénzben az áru átvételével egyidejűleg. (Személyes átvétel vagy utánvétel)

8.2 Bankkártyával személyes átvétel esetén a szolgáltató üzlethelyiségében.

8.3 Banki átutalással a szolgáltató bankszámlájára.

8.4 Banki befizetéssel.

A fizetési módokról a felhasználó részletesen a webáruház külön erre a célra megnevezett felületén tájékozódhat.

A meterarurovidaru webáruház elektronikus számlázási rendszert használ. A számla a Számlázz.hu rendszerén keresztül email-ben kerül eljuttatásra a vásárló részére a megrendelés során leadott email címre. Automatikusan nem kerül papír alapú számla kiküldésre. A Vásárlónak lehetősége van papír alapú számlát igényelnie a webáruház Ügyfélszolgálatán keresztül, vagy a megrendelés során a "megjegyzés" mezőben történő jelzéssel. Az e-számla a Vásárló részéről ki is nyomtatható.

9. Elállási jog

A Fogyasztót a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szerint elállási jog illeti meg. A Fogyasztó jogosult a megrendelt termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát szükséges eljuttatnia (például postán vagy elektronikus úton küldött levél, email útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emali-hez mellékelt vagy jelen ÁSZF 10. pontjában szereplő "elállási nyilatkozat" mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárata előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató emailban haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailon keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást ideértve a kiszállításért fizetett költségeket is, kivéve azokat a költségeket, melyek azért merülnek fel, mert a Fogyasztó esetleg a Szolgáltató által felkínált szállítási módzól eltérő, annál magasbb költségű kiszállítást igényelt. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többlet költség nem terheli.

10. Elállási nyilatkozatminta

Címzett: LEDAX-KER Kft. (2120 Dunakeszi, Madách Imre u. 37/A

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorolom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbo szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja:

Átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

Fogyasztó(k) aláírása (papíron tett nyilatkozat esetében)

Kelt:

11. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A Fogyasztó a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szerint élhet kellékszavatossági, termékszavatossági, jótállási igényével.

11.1 Kellékszavatosság.

Fogyasztó a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztó választása szerint alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: A Fogyasztó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Fogyasztó is kijavíttathatja, illetve végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor figyelembe kell vennie, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Fogyasztó kellékszavatossági igényét jelen szerződés szerinti Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónapon túl, azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.2 Termékszavatosság.

Termék hibája esetén fogyasztó - választás a szerint - a 11.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül érványesítheti a Fogyasztó. E határidő elteltével ezen jogát elveszíti. Termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesíthető. A termék hibáját termékszavatossági igény esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta vagy hozta forgalomba.

- a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető.

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Fogyasztó nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényénak eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozóan kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.3 Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban sz egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Kormány rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának napja. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót jótállásból fakadó jogok a 11.1 és a 11.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

A szavatossági, jótállási igényeit a Felhasználó alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: LEDAX-KER Kft.

Levelezési cím: LEDAX-KER Kft. (2120 Dunakeszi, Madách Imre u. 37/A

Telefonszám: +36-30-415-50-05

E-mail cím: info@meterarurovidaru.hu

íp>13. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja:

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: LEDAX-KER Kft.

Levelezési cím: LEDAX-KER Kft. (2120 Dunakeszi, Madách Imre u. 37/A)

Telefonszám: +36-30-415-50-05

E-mail cím: info@meterarurovidaru.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet - melyet öt évig a panaszra tett érdemi válasszal együtt megőríz - vesz fel. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakereshetőségét. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panasz kapcsán intézkedik és azt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A válasz időpontja jelen szerződés értelmében a postára adás dátuma. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogysztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

- Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál

- Területileg illetékes békéltető testületnél eljárás kezdeményezése

- Bírósági eljárás kezdeményezése

A fogyasztónak lehetősége van ezen felül Online vitarendezési platformot igénybe venni a vitás kérdések rendezéséhez.

Az Online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

14. Egyéb

ÁSZF, árak módosítása:

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a webshopon forgalmazott termékek árait és az egyéb feltüntetett árakat - nem visszamenőleges hatállyal - de bármikor módosíthatja. A módosítás a webshopon történő közzétételt követően lép érvénybe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Adatkezelési szabályzat

 

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve a LEDAX-KER Kft. (Gombocska Rövidáru, Méteráru és Ajándékbolt) az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Vásárlóit, illetve a Gombocska webáruház (www.meterarurovidaru.hu) látogatóit.

A gombocska.hu weblap üzemeltetője a LEDAX-KER  Kft. tiszteletben tartja és védi mindazok magántermészetű adatait, akik akár az interneten, akár a cég munkatársain keresztül kapcsolatba kerülnek vele.

A gombocska.hu weboldalon bárki szabadon böngészhet anélkül, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. Weblapunk teljes nyilvános tartalmához korlátlan és ingyenes hozzáférést biztosítunk minden látogatónknak, azonban a weblap egyes részeihez (hírlevelek) csak regisztráció után lehet hozzáférni.

A gombocska.hu oldalon a regisztráció önkéntes.  A regisztráció után a megadott e-mail címre rendszeresen a honlap tatalmához kapcsolódó hírekről információkat küldünk. A feliratkozáshoz kizárólag a felhasználó keresztnevének és email címének megadását kérjük kötelező jelleggel megadni. Minden hírlevélben küldött üzenetben közzétesszük azt az email címet, és linket, melyen keresztül a hírlevél bármikor lemondható.

A LEDAX-KER Kft, mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

Az oldal tartalmához regisztráció nélkül is hozzá lehet szólni, azonban figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet az a hozzászólás, mely:
– bármilyen módon a hatályos jogszabályokba, törvényekbe ütközik,
– trágár, gyűlöletkeltő, agresszivitásra ösztönző vagy félrevezető lehet,
– sérti a szerzői, illetve harmadik személy szellemi alkotásához fűződő jogait,
– alkalmas egy, vagy több személy megrágalmazására vagy személyiségi jogainak megsértésére,
– sérti a kegyeleti jogot
– sérti a jó ízlést, sérti a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit,
– sérthet bármilyen világnézeti, ezen belül vallási meggyőződést,
– nem támogathat népek, nemzetiségek, etnikumok vagy nemek közötti hátrányos megkülönböztetést,
– pornográf,
– tiltott önkényuralmi jelképeket ábrázol;

A bejegyzés írásából kizárásra kerülhetnek a fentieket rendszeresen megsértő e-mail címek.
Felhívjuk fórumozóink figyelmét, hogy a beírt kommentekért mindenki maga felel, utólag nem töröljük senki hozzászólásait azért, mert számára kellemetlen következményekkel járt amiket írt.

Honlapunk látogatóiról időszakosan gyűjtünk automatikusan generálódó információkat: látogató IP-címe, látogatás időpontja, megtekintett oldalak – ezen adatokat forgalom-analizálás szempontjából dolgozzuk fel, a trendek és a statisztikai információk nyomon követése céljából. A honlap üzemeltetése során cooke-kat használhat.

Az adatkezelési szabályzat elfogadása feltétele a regisztrációnak.

SZABÁLYZAT

 1. A megadott személyes adatok tárolása a felhasználó azonosítását szolgálja, mely révén lehetővé válik a honlap által nyújtott lehetőségek, szolgáltatások teljes körű kihasználása, igénybevétele, hírlevelek küldése.
 2. Az  adatszolgáltatás önkéntes, a valóságnak való megfelelését a regisztráló elismeri.
 3. A regisztrált adatokat módosítani és törölni minden hírlevélben megtalálható linkeken vagy az info@gombocska.hu e-mail címre küldött megkereséssel lehet.. A személyes információkat az utolsó bejelentkezéstől számított 6. hónapig tároljuk.
 4. Az adatok kezelését, feldolgozását a LEDAX-KER Kft. (2120 Dunakeszi, Madách Imre u. 37/A , képviselő: Dobrovits Ádám , adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-115439/2017), az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük és garantálja, hogy csak az 1. pontban megfogalmazott célra használja fel azokat és másnak nem adja ki, nyilvánosságra nem hozza, illetve e tevékenysége során olyan technikai megoldásokat alkalmaz, amely védi az adatbázis az illetéktelen hozzáféréstől.
 5. Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a honlap Adatvédelem fejezetében nem kap választ, kérjük, küldje el az info@gombocska.hu e-mail címre.

Cookie használati tájékoztató

 

Tájékoztatjuk Gombocska méteráru és rövidáru bolt webhelyét felkereső látogatókat, hogy webhelyünk a vásárlói élmény növelésének érdekében remarketing és hasonló közönségekkel kapcsolatos szolgáltatásokat használ online hírdetéseiben.

Ennek megvalósítására webhelyünk Cookie-kat (Sütiket) használ, melyek elfogadásával Ön hozzájárul ezen hasonló közönségekbe vagy remarketing listákba történő bekerüléshez. A Cookie-k használatára weboldalunk minden alkalommal felhívja a látogatók figyelmét.

A Cookie a felhasználók számítógépére mentett kis fájl, amely megkönnyíti a meglátogatott webhelyen az alkalmazott beállítások és egyéb információk tárolását.

Részletesebben a Cookie-k szerepéről itt olvashat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?ctx=glossary

Webhelyünk a gyűjtött információkat kizárólag saját online hírdetéseihez használja fel, idegen harmadik személy részére át nem adja. A hirdetésekben csak és kizárólag a Gombocska rövidáru és méteráru bolt termékeit, szolgáltatásait jeleníti meg szöveges vagy képes hírdetések formájában a weboldal látogatóinak.

Az online hirdetéseket a külső szolgáltatók (Google, Facebook, Instagram) internetes webhelyeken is megjeleníthetik.

A Gombocska méteráru és rövidáru bolt webhelyet felkeresők bármikor letilthatják a Google Cookie-k használatát a Google Hírdetési Beállításaiban illetve a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók Cookie-jai is letilthatóak.

Amennyiben hírlevélre történő feliratkozási lehetőség jelenik meg a hirdetésben, akkor a feliratkozás minden esetben önkéntes, hírleveleink pedig minden esetben tartalmazzák az adatmódosítás vagy leiratkozás lehetőségét.

Amennyiben adatvédelmi tájékoztatónkkal vagy Remarketing irányelveinkkel, esetleg gyakorlatunkkal kapcsolatban bármilyen észrevétele felmerül, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@meterarurovidaru.hu email címen

Gombocska rövidáru és méteráru bolt

Dunakeszi, Kiserdő u. 12.

Gombocska webáruház

Kedves Gombocska webáruház érdeklődő

A Gombocska webáruház a dunakeszi Gombocska méteráru és rövidáru bolt webáruháza.
A bolt honlapját elérheted a http://www.gombocska.hu címen.
A bolt 2017 tavasza óta működik és amellett, hogy méteráru és rövidáru alapanyagokat forgalmazunk, folyamatosan készítünk kész termékeket a nálunk kapható alapanyagokból.
Mivel nap mint nap használjuk az általunk forgalmazott termékeket így valóban tapasztalatból tudunk javaslatokat, ötleteket adni, hogy mit mire érdemes használni.
Jó böngészést, ötletelést és vásárlást kívánunk.

Böngészés

Webshopunkban többféle módon is böngészhettek.
Igyekeztünk jól struktúrált kategória rendszert kitalálni, így az oldal bal részén található kategóriák között lépkedve reményeink szerint könnyen megtalálhatjátok a keresett termékeket.
Működik emellett a gyorskereső, és a részletes keresés funkció is, ahová kulcsszavakat beírva kereshettek adott termékre, vagy egyéb információra.
Megkönnyítendő az ötletelést, létre hoztunk egy külön szűrési rendszert, ahol különféle termék paraméterek alapján is lehet keresni.

Termék választása, kosár használat

Ha sikerült megtalálni, kiválasztani a keresett terméket, akkor a "kosárba" gomb használatával tehetitek a "bevásárló kosárba". Itt gyűjtögetve a kinézett termékeket folyamatosan információt kaptok, hogy áll a vásárlásra előkészített csomagotok és láthatjátok pld. az ingyenes szállításhoz szükséges adatokat is.
Ha esetleg cserélni szeretnétek, vagy rendelendő mennyiséget, darabszámot szeretnétek módosítani, akkor ezt még itt a "kosár oldalon" is megtehetitek

Rendelés, rendelés követés

Ha sikerült kiválasztani a terméke(ke)t akkor a "megrendelem" gomb használatával küldhetitek el a megrendelést. Rendszerünk megrendelés követéssel rendelkezik, így folyamatosan kaptok visszajelzést, hol tart a rendelés kezelése. Készletünktől függően 3-6 munkanapos szállítást tudunk vállalni.

Webshopunkban a minimális rendelési összeg: 1000Ft.

Megértésedet kérjük, de ennél alacsonyabb rendelés esetén a szállítási, csomagolási, adminisztrációs díjak sem a Te sem a mi számunkra nincsenek arányban a vásárlási értékkel.

Amennyiben kérdésed merül fel a megrendelési folyamat során ügyfélszolgálati telefonszámunkon vagy emailban is érdeklődhetsz. Webshopunk "kapcsolat" menűpontjában egyszerűen és gyorsan írhatsz nekünk bármilyen témában.

Hírlevél feliratkozás

A regsiztráció során is, de bármikor lehetőséged van feliratkozni hírlevelünkre.
Hírlevelünket hetente küldjük és aktuális eseményekhez kapcsolódó ötletekről, újdonságokról, akciókról nyújtunk tájékoztatást. Új termékek esetén használati tanácsokkal, ötletekkel segítjük Partnereinket. Adataidat bizalmassan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át, így csak tőlünk kaphatsz hírlevelet. Bármikor leiratkozhatsz, de reméljük tetszeni fog, így nem teszed.

Kedvezmény rendszer

Webáruházunkban folyamatosan találsz akciós termékeket és kupon kedvezményeket is küldünk hírlevél feliratkozóinknak.

Az aktuális akciós termékek külön kategóriában is megtalálhatóak, feltüntetve az árkedvezmény mértékét és az akció időszakát.

Szállítás és fizetési módok illetve számlázás

A Gombocska webáruházban alábbi szállítási és fizetési módok közül választhatsz:

- Szállítás futárszolgálattal.

- Banki átutalás (előre utalás a LEDAX-KER Kft. bankszámlájára)

- Utánvét (készpénzzel vagy bankkártyával fizetve a futárnak)

- Banki befizetés (Banki befizetés a LEDAX-KER Kft. bankszámlájára)

 

- Személyes átvétel dunakeszi üzletünkben. (Gombocska)

- Készpénzzel vagy bankkártyával történő fizetés üzletünkben.

Webshopunkban a minimális rendelési összeg: 1000Ft További részletes információkat a webshop "szállítás" és "fizetés" menüpontjai alatt találsz. Kérdés esetén keress minket elérhetőségeinken.

Számlázás:

A Gombocska webáruház elektronikus számlázási rendszert használ. A számla a Számlázz.hu rendszerén keresztül email-ben kerül eljuttatásra a vásárló részére a megrendelés során leadott email címre. Automatikusan nem kerül papír alapú számla kiküldésre. A Vásárlónak lehetősége van papír alapú számlát igényelnie a webáruház Ügyfélszolgálatán keresztül, vagy a megrendelés során a "megjegyzés" mezőben történő jelzéssel. Az e-számla a Vásárló részéről ki is nyomtatható.

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.